CHÀO MỪNG UCT GEO và SAMJIN ĐẾN LÀM VIỆC TẠI MDG

neo-mo-rong-bau

SSC kết hợp với UCT GEO và SAMJIN – Hàn Quốc tiến hành thử nghiệm neo mở rộng bầu (Neo Samjin PEA) tại dự án Vân Đồn – Quảng Ninh.

Buổi thử nghiệm đã giúp các bên đúc rút ra được nhiều kinh nghiệm cũng như có thể hoàn thiện hơn về công nghệ để phù hợp với địa chất phúc tạp như ở dự án Vân Đồn nói riêng và Việt Nam nói chung.

Với sự kết hợp lần này SSC cùng với UCT GEO và Samjin sẽ bắt tay nhau, cùng nhau hợp tác cho những dự án xa hơn.