Nhằm tạo sự đồng bộ mẫu chứ ký email cho toàn cán bộ công ty. Phòng truyền thông ra mắt trang tạo chữ ký Minh Đức

Lưu ý: truy cập bằng máy tính và thực hiện, công cụ không hỗ trợ trên mobile.

HƯỚNG DẪN:

1. Nhập đầy đủ thông tin cần thiết vào các ô.

2. Click tạo chữ ký

3. Copy toàn bộ nội dung trong ô bên dưới 

4. Paste vào phần chữ ký trong cài đặt của Email.

Hanoi Office: Minh Duc Building, No. 301 Phuc Loi, Phuc Loi Ward, Long Bien District, Hanoi

Central Office: Lo 26-28, B3, Golden Hills, Hoa Hiep Nam Ward, Lien Chieu District, Da Nang

Southern Office: 40 Vu Tong Phan, Road 21 - An Phu Ward - Thu Duc - Ho Chi Minh City

Cambodia Office: No 10A1, Road No. 1, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh

Website: minhduccorp.com.vn

Tel: (+84-24) 3657 4146

Email: info@minhduccorp.com.vn