vat-lieu-PRF-trong-gia-cuong-ket-cau
Ứng Dụng Của Vật Liệu FRP Với đặc điểm nhẹ, cường độ cao, không bị ăn mòn dễ tạo lớp phủ bề mặt bảo vệ vật liệu FRP được áp dụng trong nhiều ngành…
gia cố sàn dự ứng lực
Mục Tiêu Bài Viết Mục tiêu của bài viết là trình bày hướng dẫn các công tác khoan, đục, cắt sàn cáp dự ứng lực và giải pháp cải tạo, gia cường sàn…