BW KIM TRÚC - NHƠN TRẠCH

dự án BW Kim Trúc - Nhơn Trạch

Tên công trình

BW Kim Trúc - Nhơn Trạch

Phạm vi công việc

Cung cấp và thi công hạng mục cáp dự ứng lực

Vị trí công trình

KCN Nhơn Trạch 1, Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư

Công ty CP dịch vụ khoa học kỹ thuật và sản xuất gốm sứ Kim Trúc Đồng Nai

Tư vấn giám sát

ICIC

Nhà thầu thi công cáp dự ứng lực

Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị Công trình Minh Đức

Quy mô

Gồm 6 Warehouse

Sử dụng cáp DUL đường kính 15.24mm
Nguồn gốc xuất xứ: Trung Quốc
Khối lượng cáp: 225.7 tấn

Thời gian khởi công

02/2022