CAO TỐC BẮC GIANG LẠNG SƠN

cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Tên công trình

Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Phạm vi công việc

Cung cấp cáp dự ứng lực

Gối cầu, khe co giãn

Vị trí công trình

Tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn

Chủ đầu tư

BOT Bắc Giang - Lạng Sơn

Nhà thầu

Hòa Hiệp, Licogi 16, Hoàng Long, Minh Đăng, XD Delta, XL 336

Thời gian thực hiện

2017-2019