CAO TỐC TIÊN YÊN -MÓNG CÁI

cao tốc tiên yên móng cái

Tên công trình

Cao tốc Tiên Yên - Móng Cái

Phạm vi công việc

Cung cấp cáp dự ứng lực, neo DUL

Vị trí công trình

Địa phận Vân Đồn đến Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh.

Chủ đầu tư

UBND tỉnh Quảng Ninh

Thời gian thực hiện

2020