CẦU MỸ THUẬN 2 VÀ ĐƯỜNG DẪN

cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn

 

Tên công trình

Cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn

Phạm vi công việc

Cung cấp cáp dự ứng lực

Vị trí công trình

Khớp nối với Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (nút giao An Thái Trung, huyện Cái Bè); điểm cuối tại Km107+740, khớp nối với Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Chủ đầu tư

PMU7

Nhà thầu

Đạt Phương

Khởi công 

02/2020