DỰ ÁN CẦU HUỐNG THƯỢNG THÁI NGUYÊN

cầu huống thượng thái nguyên

Tên công trình

Dự án cầu Thượng Thái Nguyên

Phạm vi công việc

Cung cấp gối chậu

Vị trí công trình

Địa phận tỉnh Thái Nguyên

Chủ đầu tư

Ban Quản lý Dự án (QLDA) Phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên

Thời gian thực hiện