DỰ ÁN ĐƯỜNG VEN BIỂN HẢI PHÒNG

dự án đường ven biển hải phòng

Tên công trình

Dự Án Đường Ven Biển Hải Phòng

Phạm vi công việc

Cung cấp cáp dự ứng lực, neo DUL, gối cầu.

Vị trí công trình

Địa phận tỉnh Hải Phòng

Chủ đầu tư

Ban quản lý dự án các công trình giao thông Hải Phòng

Thời gian thực hiện

2020