DỰ ÁN ĐƯỜNG VEN BIỂN QUẢNG BÌNH

dự án đường ven biên quảng bình

Tên công trình

Dự án đường ven biển Quảng Bình

Phạm vi công việc

Cung cấp cáp dự ứng lực, neo DUL, ống gen 

Vị trí công trình

Địa phận tỉnh Quảng Bình

Chủ đầu tư

Sở Giao thông vận tải  Quảng Bình

Thời gian thực hiện

2020