THỬ NGHIỆM BỘ CHẶN VỪA NEO THÍ NGHIỆM DỰ ÁN MARINA HẠ LONG

Ngày 23/07/2022, tại kho vật tư Minh Đức Group, công ty kết cấu dây SSC tổ chức thử nghiệm bộ chặn vữa neo thí nghiệm công trình Marina Hạ Long. 

Neo thí nghiệm tại dự án mang tính đặc thù kỹ thuật cao đã được SSC chế tạo và thử nghiệm thành công trước khi tiến hành gia công và lắp đặt tại dự án

thí nghiệm neo
xem xét neo và bộ chặn vữa 
thí nghiệm neo
Thí nghiệm về độ chịu lực của neo
thí nghiệm neo
Cho neo vào ống thí nghiệm 
thí nghiệm neo
Bơm vữa và xem hiệu quả của bộ chặn vữa
thí nghiệm neo
Thử nghiệm thành công
thí nghiệm neo