TIÊU CHUẨN ASTM A416

Tiêu chuẩn ASTM A416 này được ban hành dưới tên cố định  A416/A416M; số ngay sau chỉ định cho biết năm áp dụng ban đầu hoặc trong trường hợp sửa đổi, năm sửa đổi cuối cùng. Một số trường hợp trong ngoặc đơn cho biết năm tái phê duyệt cuối cùng. Tiêu chuẩn này đã được các cơ quan của bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chấp thuận sử dụng.

Phạm Vi Tiêu Chuẩn ASTM A416

 • Đặc điểm kỹ thuật bao gồm hai cấp của sợi thép bảy dây có độ giãn thấp sử dụng trong kết cấu bê tông ứng suất trước. Lớp 250[1725] và lớp 270[1860] có độ bền kéo tối thiếu là 250ksi [1725 Mpa] và 270ksi [1860 Mpa], dựa trên diện tích danh nghĩ của sợi
 • Yêu cầu bổ sung (S1) được cung cấp để sử dụng khi thử nghiệm độ bền của liên kết là 0.600 – in [15.24mm] cho các ứng dụng trong neo tiếp đất ứng suất trước được yêu cầu bởi người mua.
 • Thông số kỹ thuật này có thể áp dụng cho các đơn hàng đơn vị inch-pound ( như quy cách A416 ) hoặc theo đơn vị  SI ( như quy cách A4A6M).
 • Các giá trị được nêu bằng đơn vị inch-pound hoặc đơn vị SI phải được coi là tiêu chuẩn riêng biệt. Trong văn bản các đơn vị SI đượcc hiển thị trong dấu ngoặc. Các giá trị được nêu trong mỗi hệ thống có thể không phải là giá trị tương đương chính xác, do đó mỗi hệ thống sẽ được sử dụng độc lập với hệ thống kia. Việc kết hợp các giá trị từ hai hệ thống có thể dẫn đến không phù hợp với đặc điểm kỹ thuật.
 • Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận và tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong quyết định về nguyên tắc xây dựng  các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do ủy ban hàng rào kỹ thuật thương mại ( TBT) của tổ chức thương mại thế giớ ban hành.

Tài liệu tham khảo

Tiêu chuẩn ASTM A416

 •  Phương pháp thử nghiệm A981/A981M để đánh giá độ bền của liên kết 0,600- in[15.24mm] đường kính thép dự ứng lực lớp 270[1860 Mpa], không tráng phủ được sử dụng trong neo đất ứng suất trước.
 • Phương pháp thử A1061/A1061M để kiểm tra thép nhiều dây dải ứng suất trước

Tiêu chuẩn quân sự Hoa Kỳ

 •  Đánh dấu MIL-STD-129 để vận chuyển và lưu kho

Tiêu chuẩn liên bang

 • Kỳ: 3Fed.Std. Số 123 đánh dấu cho lô hàng ( Cơ quan dân sự )

Thuật ngữ 

 • Định nghĩa thuật ngữ tiêu chuẩn ASTM A416 cụ thể cho thông số kỹ thuật này: 3.1.1 sợi , nhóm dây có tâm dây được bao bọc chặt chẽ bởi sáu dây bên ngoài  được đặt xoắn ốc với bước sóng đều không nhỏ hơn 12 và không được lớn hơn 16 lần đường kính danh nghĩa của sợi.
tiêu chuẩn astm a416
Bảng 1: yêu cầu về độ bền đứt
tiêu chuẩn astm a416
Bảng 2: yêu cầu về độ năng suất
tiêu chuẩn astm a416
Bảng 3.Mối quan hệ giữa đường kính giữa dây trung tâm và giây bên ngoài

 

Vật liệu và sản xuất

 • Kim loại cơ bản  - kim loại cơ bản phải là thép cacbon của chất lượng như vậy mà khi kéo thành dây, được chế tạo thành sợi và sau đó xử lý nhiệt , sẽ có đặc tính  và các đặc điểm được quy định trong đặc điểm kỹ thuật.
 •  Dây mà từ đó sợi được chế tạo phải tròn và có một kết thúc kéo khô. Sản phẩm này là sự kết hợp của bảy dây và chỉ được sản xuất để đáp ứng các đặc tính cơ học theo quy định.
 • Xử lý – Sau khi bện sợi phải được xử lý cơ nhiệt liên tục để tạo ra các đặc tính cơ học theo quy định. Màu sắc nhiệt độ là kết quả của quá trình xử lý nhiệt – cơ học được coi là bình thường đối với bề ngoài hoàn thiện của sợi này.

Yêu cầu về tính chất cơ học tiêu chuẩn ASTM A416

 • Các thử nghiệm về đặc tính cơ học phải được tiến hành phù hợp với phương pháp thử A1061/A1061M.
 • Độ bền đứt tiêu chuẩn ASTM A416 – Độ bền đứt của dây sợi vụn phải phù hợp với các yêu cầu trong quy đinh trong bảng 1.
 •  Độ bền sản lượng – độ bền năng suất tính bằng Pound[KN] phải được đo ở độ giãn dài 1,0% khi chịu tải. Độ bền chảy tối thiếu phải bằng 90% độ bền đứt được liệt kê trong bảng 1. Tải trọng ban đầu cho phép thử và độ bền  chảy tối thiệu liệt kê trong bảng 2.
 •  Độ giãn dài  - Tổng độ giãn dài khi chịu tải không được nhỏ hơn 3,5% khi sử dụng chiều dài đo không được nhơ hơn 24in[600mm]. Cho phép xác định tổng giá trị độ giãn dài bằng cách thêm vào độ giãn nở 1%, độ giãn phần trăm hoặc chuyển động giữa các ngàm kẹp chặt sợi sau khi xác định năng suất. Phần trăm tính trên chiều dài cơ sở mới của khoẳng cách từ ngàm đến ngàm.

Kích thước và các biến thế cho phép

 • Kích thước của sợi thành phần phải được biểu thị bằng đường kính danh nghĩa của sợi tính bằng inch [milimet]
 • Đường kính cảu dây trung tâm của bất ký sợi nào phải lớn hơn đường kính của bất kỳ sợi nào phù hợp với bảng số 3.
 • Sự thay đổi cho phép về đường kính

+ Tất cả các sợi cấp 250[1725] phải tuân thủ dung sai kích thước là 0,016in [20,40mm] tính từ tính từ đường kính danh nghĩa được đo trên các thân của dây.

+ Tất cả các sợi cấp 270[1860] phải tuân theo dung sai kích thước là + 0,026 -0,006 in [ + 0,65, -0,15 mm] từ đường kính danh nghĩa được đo trên các thân của dây.

 •  Sự thay đổi diện tích mặt cắt ngang và ứng suất đơn vị. Kết quả là sẽ không có nguyên nhân từ chối với điều kiện là đường kính có sự khác biệt giữa các giây riêng lẻ và đường kính dây được chỉ định.

Tải tiêu chuẩn về tại đây nhé!